Design av tidningstryck

Att designa tidningstryck är en typ av område inom utformning och grafik som skiljer sig från många andra. Tidningstryck är nämligen väldigt annorlunda om man jämför med bildproducering på webben. På datorn måste man förvisso alltid förhålla sig till enskilda användares inställningar för grafisk hantering, men man kan ändå lita på att en bild är sig hyfsat lik om man skickar den från en plattform till en annan. När det gäller tidningstryck så finns fördelen att bilderna ser exakt likadana ut i alla upplagor av tidningen. Det kan däremot vara problematisk att få en bild att se ”rätt” ut i jämförelse med ett digital original.

Tidningstryck och hur det skiljer sig från digital design

Tidningstryck och utformning

Den som vill trycka upp en tidning i ett stort antal exemplar måste vända sig till ett tryckeri. Detta är både det billigaste och det bästa alternativet, såvida man inte råkar sitta på en egen tryckpress i källaren. Man får då hjälp med utformningen av tidningstryck så man slipper tänka på det själv. Normalt sett är det mycket billigare att trycka i svartvitt, vilket är anledningen till att många tidningar främst använder mycket bilder i den digitala upplagan på nätet.

Design av tidningstryck handlar alltså till stor del om bilder, eftersom detta är den knepigaste (och dyraste) delen. Det är viktigt att man faktiskt kan erbjuda bra bilder i godkänd upplösning om man ska producera ett proffsigt tryck för tidningar. Kan man inte det är det kanske bäst att använda sin webbsajt till de bilder man vill kommunicera till kunderna.

En annan viktig aspeket när det gäller design i allmänhet och tidningstryck i synnerhet är ens logotyp. Det är mycket viktigt att loggan ser bra ut både på nätet och i tidningstryck. Kunder som ska bekanta sig med företagets grafiska profil måste känna att budskapet är tydligt och homogent. Säkerställ därför att företaget kommunicerar på ett enhetligt sätt, både när det gäller logotypen och den grafiska profilen i stort!